صدا و سیما/ جزئیات داوری قرارداد گازی ایران و ترکمنستان از زبان زنگنه را مشاهده می کنید.