اکو ایران/ مدت زیادی تا عرضه صندوق‌های دارا دوم و سوم(ETF) نمانده که خبر احتمال لغو این عرضه ها منتشر می شود. این خبر به نقل از مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام شد. او می‌گوید اگر منابع صندوق دارا دوم و سوم، منابع برگشت داده شده سهام عدالت باشد مجلس جلوی واگذاری آنها را می گیرد.