تسنیم/ «لیلاز» تحلیلگر اقتصادی اصلاح طلب گفت: در ۵ سال گذشته بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار فرار سرمایه از ایران داشتیم!
قبل از برجام گفته بودم نباید درباره آن اغراق کرد؛ الان هم با مصالحه با آمریکا مخالفم.