ایران/ دولت یازدهم از ابتدای شروع به کار به دلیل مکان یابی های اشتباه، ضعف پروژه ها از نظر شهرسازی و بی توجهی به پیوست های اجتماعی و فرهنگی انتقادهای جدی به طرح مسکن مهر وارد کرد اما باتوجه به تعهداتی که به هزاران نفر داده شده بود، دولت با اصلاح پروژه در جهت بهبود خدمات رسانی به متقاضیان و افزایش کیفیت ساخت و ساز؛ پروژه مسکن مهر را به اتمام رساند.