آخرین خبر/ میزان و آمار فرار مالیاتی از زبان معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی؛حدود 30 تا 35 هزار میلیارد فرار مالیاتی از طریق کتمان درامد داریم که با افتتاح سامانه دریافت گزارشات مردمی این موضوع بررسی خواهد شد