آخرین خبر/ متناسب‌سازی‌ حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بالاخره بعد از سال‌ها چشم‌انتظاری به مرحله اجرا رسید. قرار است از اول مرداد امسال به نسبت سنوات و میزان پرداختی، احکام متناسب‌سازی‌ حقوق بازنشستگان صادر شود و حقوق‌ها از همان‌ماه طبق فرمول خاص و مشخص افزایش یابد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به عملیاتی شدن مناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: بنابر پیگیریهای انجام‌شده و موافقت ریاست جمهور متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از مردادماه انجام خواهد شد و منابع آن نیز از محل وصول مطالبات تأمین اجتماعی از دولت با دستور رئیس جمهور پرداخت شده است و بر همین اساس مبلغ 32 هزار میلیارد تومان سهام از شرکتهای قابل‌قبول با موافقت هیئت وزیران و دستور رئیس جمهور به سازمان تأمین اجتماعی داده شده است. سالاری افزود: با واگذاری این سهام به سازمان تامین اجتماعی بابت تادیه دیون دولت، این امکان برای این سازمان فراهم می شود تا متناسب سازی حقوق بازنشستگان را انجام دهد. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه بازنشستگان این سازمان حدود سه و نیم میلیون نفر هستند, گفت: با توجه به اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از این پس حقوق بازنشستگان با 30 سال سابقه از یک‌میلیون و 508هزار تومان سال قبل با احتساب 26 درصد سنواتی امسال به 2میلیون و 750هزار تومان و همچنین بازنشستگان با 35 سال سابقه کار مبلغ 3میلیون تومان را در سال جاری به‌عنوان مستمری و حقوق خود دریافت خواهند کرد. سالاری افزود: تصمیم نخست ما این بود که این موضوع را از اول شهریور اجرا کنیم اما در جلسه ای که داشتیم مقرر شد از اول مرداد، اعمال می شود.