خبرگزاری دانشجو/ خاندوزی گفت: مالیات از خانه‌های خالی به میزان دوبرابر اجاره‌ بهای ماهانه گرفته می شود.