میزان/ سفته بازی به عملی فرصت طلبانه و منفی اطلاق می‌شود که از خرید فروش ارز و اوراق بهادار به دلیل نوسانات تورمی ناشی می‌شود و البته این اقدامات با ریسک بالا صورت می‌گیرد.

با افزایش نقدینگی در جامعه بخشی از آن صرف خرید کالا و یا خدمات نمی‌شود و به صورت مازاد باقی می‌ماند و مصرف کنندگان می‌توانند با صرف انجام معاملات ریسک پذیر سودآوری مانند سهام و اوراق قرضه و بهادار به درآمدزایی برسند این اقدام در اقتصاد به سفته بازی و سوداگری پول نام گذاری شده است.