آخرین خبر/ وی درباره علت عدم انتشار بخشی از جزئیات سند راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین عنوان کرد: این سند هنوز در حال مذاکره است و نه قرارداد و نه تعهدی است. یک پیشنهاد است که بایستی چکش کاری شود. آن‌هایی که دنبال این موضوع هستند و بر موج احساسات افکار عمومی سوار می‌شوند، این حساسیت ما به لزوم چکش کاری‌ها را می دانند، ولی این حرف‌ها را می‌زنند. اگر سند نهایی شود در اختیار افکار عمومی قرار می‌گرد. این همجمه‌ها برای مختل کردن این سند است و پرداختن اضافه به این به دشمنان ملت ایران کمک می‌کند.