اکو ایران/ بازار در حالی معاملات خود را در روز جاری آغاز کرد که فشار فروش در بسیاری از نمادها سنگین بود. این شرایط تا ساعت 9:50 دقیقه ادامه داشت و در دقایقی حتی شاخص کل به زیر یک میلیون و 800 هزار واحد کاهش پیدا کرد اما پس از آن با توقیت جبهه عرضه، روندی مثبت به خود گرفت.
به نظر میرسد که اختلالات جدی در هسته معاملات و مشکلات OMS کارگزاری ها، نقش پررنگی در شرایط فعلی داشته است. نهاد ناظر هیچ، نهاد ناظر نگاه!