صدا و سیما/ طرحی که کارشناسان نقش آن را در کاهش اجاره بها موثر می دانند.