اکو ایران/ بازار امروز درحالی کار خود را به پایان رساند که اختلالات عمده در هسته معاملات و OMS کارگزاری ها نقشی بسزا در التهاب بازار داشت.

با این حال مقاومت یک میلیون و 800 هزار واحدی شاخص کل به رغم اینکه در روزهای گذشته شکسته شد با این حال بر تقویت فشار فروش موثر بوده است.

از تمام کارشناسان راه حل و نظرشان را برای رفع موقت مشکلات جویا میشویم.

لازم به گفتن است که نقدینگی به رغم تمام مشکلات، قصد خروج از بورس را ندارد! بازار کار خود را مثبت به پایان رساند.