تسنیم/ توضیحات نائب رییس کمیسیون برنامه و بودجه درباره طرح مجلس برای حل مشکل مسکن: امید داریم با این طرح در دو بازه پنج ساله بسیاری از مشکلات مسکن رفع شود.