خراسان/ تازه ترین گزارش مرکزآمار از بازار کار نشان می دهد که همزمان با اوج گیری کرونا در بهار امسال، 365 هزار نفر در بخش کشاورزی، 402 هزار نفر در بخش صنعت و 732 هزار نفر در بخش خدمات، شغل خود را از دست داده اند. با این حال، درصد کاهش اشتغال در این بخش ها نشانگر این است که بیشترین افت تعداد شاغلان ابتدا در بخش کشاورزی و سپس خدمات و صنعت اتفاق افتاده است.

همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید: ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید