بازار/ والدین آینده‌نگر، اغلب از کمبود آموزش‌های کاربردی و موثر در مدارس گله‌مند هستند. از جمله آموزش‌های کاربردی که در محتوای درسی دانش‌آموزان از آن غفلت شده است؛ مفاهیم مالی، اقتصادی، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی است. حال آنکه آموزش درست این مفاهیم با موفقیت کاری و مالی دانش‌آموزان در آینده رابطه مستقیم دارد.
 مدرسه کسب و کار دانا بیست با درک این مهم، به عنوان آکادمی آموزشی دوره‌های الکترونیکی گروه مطالعات سرمایه‌گذاری‌های صنعتی، اقدام به تولید محتوای آموزشی الکترونیکی تحت عنوان "اصول موفقیت در مسیر کارآفرینی" برای دانش‌آموزان کشور نموده است. 
هدف از ساخت این محتوای آموزشی، افزایش دانش و درک دانش‌آموزان کشور از مفاهیم مالی، اقتصادی، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی و همچنین تقویت پتانسیل تجزیه و تحلیل آنها در خصوص نحوه مدیریت ایده‌هایی است که در آینده در خصوص راه‌اندازی کسب و کار خواهند داشت.
دوره آموزشی مذکور، حاوی 180 دقیـقه محتوای الکترونیکی، در قالب 20 درس و به صورت انیمیشن‌های جذاب و آموزنده طراحی و تولید شده است و با امکان دسترسی 24 ساعته داوطلبان، در تمامی ساعات شبانه‌روز، به صورت اینترنتی قابل بهره‌برداری می‌باشد.


✅ ✅ امکان دسترسی 24 ساعته داوطلبان، در تمامی ساعات شبانه‌روز، به صورت اینترنتی


💻 کسب اطلاعات بیشتر: http://bit.ly/2BUpCLQ