آخرین خبر/در این آخر هفته برخی از شرکت‌های بورسی از سهامداران خود برای حضور در مجمع سالیانه دعوت به عمل آوردند. در مجامع سالیانه در خصوص تصویب صورت‌های مالی و همچنین تقسیم سود نقدی تصمیم‌گیری می‌شود.

به گردهمایی سهامداران و مدیران شرکت که به منظور تصمیم گیری درخصوص مسائل مهم شرکت برگزار شود مجمـع گفته می‌شود.
سهامداران شرکت، متناسب با میزان سهم خود، در مجامع حق رأی دارنـد به طوریکه هیئت مدیره شرکت موظف است حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع، آگهی برگزاری مجمع را در روزنامه کثیرالانتشاری که به عنوان روزنامه رسمی شرکت انتخاب شده است، منتشر کند تا سهامداران از این موضوع مطلع شوند.

به طوری کلی مجامع شرکت‌ها به دو دستـه مجمع عادی سالیانه و مجمع فوق العاده تقسیم می‌شود:
در مجمع عادی سالیانه هیئت مدیره شرکت موظف است هر سال یک بار، سهامداران شرکت را دعوت کرده و گزارش عملکرد سالیانه خود را به سهامداران ارائه نماید و در این مجمع، همچنین درخصوص موارد مهمی مانند میزان سود تقسیمی به سهامداران و انتخاب اعضای هیئت مدیره، رأی گیری می‌شود.

لازم به ذکر است که به غیر از مجمع سالیانـه، هر مجمع دیگری که توسط شرکت برگزار شود، مجمع فوق العاده نام دارد و در مجامع فوق العاده عمدتا درخصوص مواردی مانند افزایش سرمایه شرکت، تغییر نشانی و نام شرکت و... تصمیم گیری می‌شود.

لیست مجامع هفته آخر مرداد ماه

25 مرداد:  غگلستا(افزایش سرمایه)/ تاصیکو(سالیانه)/ حاریا(سالیانه)/ لکما (تصمیم گیری در خصوص شمولیت ماده 141 قانون تجارت)لغوشد
26 مرداد: فاسمین(سالیانه)/  
27 مرداد: کوثر(افزایش سرمایه)/  
28 مرداد: دتماد(افزایش سرمایه)/ وسینا(سالیانه)/
29 مرداد: کترام(سالیانه)/ تاپیکو (سالیانه)/ چکارن(سالیانه)/  
30 مرداد: های_وب(سالیانه+ تغییر محل قانونی شرکت)/ رمپنا(سالیانه)/  

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar