تسنیم/ با وجود ۲۵ میلیارد و ۱۱۰ میلیون مترمکعب آب ذخیره شده در مخازن سدهای کشور، حدودی نیمی از ظرفیت مخازن سدهای کشور پُر و نیمی دیگر خالی است.

بر اساس جدیدترین آمار رسمی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهرماه 99) تا دوم آبان ماه امسال کل ورودی آب به مخازن سدهای کشور برابر با یک میلیارد و 570 میلیون مترمکعب بوده که این میزان در مقایسه با ورودی یک میلیارد و 940 میلیون مترمکعبی آب به مخازن سدهای کشور در زمان مشابه در سال گذشته، کاهشی 19 درصدی داشته است.

همچنین به تبع کاهش ورودی آب به سدهای کشور، شاهد کاهش 19 درصدی خروجی آب از مخازن سدهای کشور نسبت به دوره مشابه سال گذشته هستیم، به طوری که میزان خروجی آب از مخازن سدهای کشور از 4 میلیارد و 500 میلیون مترمکعب در مدت مشابه سال قبل، به 3 میلیارد و 640 میلیون مترمکعب در سال جاری رسیده است.

میزان ذخایر آب نیز در مخازن سدهای کشور به 25 میلیارد و 110 میلیون مترمکعب رسیده که نسبت به زمان مشابه سال قبل با وجود 26 میلیارد و 130 میلیون مترمکعب ذخیره آب در مخازن سدهای کشور، شاهد کاهش 4 درصدی حجم ذخایر آب در سال جاری هستیم.

ظرفیت کل مخازن سدهای کشور بر اساس آخرین هیدروگرافی 50 میلیارد و 500 میلیون مترمکعب است و درصد پرشدگی سدها در حال حاضر به حدود 50 درصد رسیده است.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar