آخرین خبر/ عادل فردوسی پور روی سن جشن حافظ سخنانی بیش از حد معمول با حاضرین داشت!


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید