آخرین خبر/ دبیر ستاد اربعین: تمام مرزها باز است؛ زائرانی که در مرز عراق مانده بودند منتقل شدند.

دبیر ستاد مرکزی اربعین:
1250 اتوبوس و 250 وسیله نقلیه دیگر را آماده انتقال به عراق کرده ایم.
همگی زائرینی که امروز مانده بودند، منتقل شدند.
درحال حاضر مشکلی در آن سوی مرز نداریم
به جز مرز خسروی که ساعت تردد دارد، در بقیه مرزهای ما تردد در حال انجام است.
زائرین در بازگشت سفرشان را مدیریت کنند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید