آخرین خبر/ عصر بخیر عزیزان جان. یک کار زیبا بشنوید از نیما مسیحا به آهنگسازی شهرداد روحانی.
بروم شادان به فلک دور از غمها دور از همه کس/
ندهم من ره به کسی در بزم یاد من باشمو بس/
شادو بی باک با عشقی پاک بر این آبو خاک/
بپرم ز جهان چو هما به دل آسمان/
تپش قلب پر از امید من تپش زندگیه/
دل من دیده ی من دنیای من همه تابندگیه/
شور من چشمه ی نور من/
بروم شادان به فلک دور از غمها دور از همه کس/
ندهم من ره به کسی در بزم یار من باشمو بس/
شادو بی باک با عشقی پاک بر این آبو خاک/
بپرم ز جهان چو هما به دل آسمان/
تپش قلب پر از امید من تپش زندگیه/
دل من دیده ی من دنیای من همه تابندگیه/
شور من، چشمه ی نور من
بر فراز آسمانها

همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar