آخرین خبر/ اجرای جدید امید نعمتی در برنامه نسیم آوا را تماشا کنید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید