آخرین خبر/ شب بخیر دوستان. از بنیامین بهادری آهنگ خواسته بودید که «هفته عشق» را تقدیم حضور می کنیم.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید