آخرین خبر/ از محمد اصفهانی آهنگ حسرت را خواسته بودید که اواخر دهه هفتاد در تلویزیون هم زیاد پخش میشد. این شما و این آهنگ خاطره انگیز.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی