آخرین خبر/ ظهرتون به نیکی. از شادروان ایرج بسطامی قطعه زیبای «گل پونه ها» را خواسته بودید که با هم می شنویم.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید