آخرین خبر/ جدیدترین موزیک ویدئوی آندریا بوچلی خوانندهٔ نابینای تنور اهل ایتالیا همراه با پسرش را تماشا کنید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید