آخرین خبر/ اجرای جالب رضا یزدانی در برنامه نسیم آوا که دیشب پخش شد را با هم ببینیم.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی