آخرین خبر/ صبح بخیر عزیزان. با صدای استاد محمدرضا شجریان آغاز روز را در خدمت شما هستیم.
⚡️«رنگ نسترن»

محمدرضا شجریان 🎤
حسین #علیزاده
کیهان #کلهر
همایون شجریان

ازین سموم که بر طرف بوستان بگذشت
عجب که بوی گلی هست و رنگ نسترنی
حافظ‌


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی