آخرین خبر/ وقت تون بخیر عزیزان. رسیدیم به زمان قرار موسیقی محلی. ترانه نیایشی با کلام مازندرانی با صدای ابوالحسن خوشرو تقدیم به همه شما.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

تعاملات مالي،پرداخت الکترونيکي،سرگرمي
ايوا آگهی