آخرین خبر/ قطعه بعدمن کاری از زانیار خسروی به زودی منتشر می شود. تیزر این موسیقی را ببینید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

تعاملات مالي،پرداخت الکترونيکي،سرگرمي
ايوا آگهی