آخرین خبر/ سینا درخشنده ویدئویی از اجرای ترانه کوکه حالم را در صفحه خود قرار داده است که با هم می بینیم. این ویدئو بازخوردهای زیادی در صفحه درخشنده داشته است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید