آخرین خبر/ محمد معتمدی این ویدئو را در صفحه خود قرار داده و نوشته:

سلام به روى ماه همگى
امروز براى دیدار دوستان خوبم به شیراز آمده ام و طبق معمول، اول به زیارت حضرت حافظ مشرف شدم. زیر این بقعه همیشه یک حس رهایى و بى تعلقى عجیبى دارم.
جاى همه تون خالى❤️
قدم دریغ مدار از جنازه حافظ
که گرچه غرق گناه است مى رود به بهشت...


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

اپليکيشن 4k
آگهی