آخرین خبر/ سینا شعبانخانی این ویدئو را منتشر کرد که حاکی از باز تنظیم قطعه «رنگ سال» است. با هم ببینیم.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی