آخرین خبر/ وقت تون به خیر دوستان. تصنیف همایون بشنویم با صدای ایرج بسطامی و به گویش شیرازی.
برف و بارون اومده گله گله افزون نعمت
می رسد از آسمون گله گله نودون رحمت
روز شادم شو شادم
خدا دونه نیری وه یادم
هرکسی از راه میاد گله گله پیغومی داره
سالی پر برکت شاده گله گله وارون میباره

span id="footercontent">
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی