آخرین خبر/ وداع
آهنگ ساز: فرشاد فرهاد پور
شاعر: امیر سادات موسوی
خواننده: حمید قربانی

مرثیه در سوگ حضرت ختمی مرتبت نبی اکرم (ص)
الوداع ای رحمته للعالمین
ای نگاهت چشمه ی عین الیقین
جای پای تو صراط مستقیم
گیسوانت رشته ی حبل المتین
در غمت بی تاب شد خورشید و ماه
ای مه آیین و ای خورشید دین
رفتی و با رفتنت گریان شدند
ابر ها چون غمگساران زمین
آفرین بر خلق و خویت گفته است
کردگار هر دو عالم آفرین
از نخستین روز خلقت با من است
داغ عشقت ای رسول آخرین
خاک راهت توتیای چشم من
لحظه ای باز آی و بر چشمم نشین
خاک راهت توتیای چشم من


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید