آخرین خبر/ دیشب پیش از فینال آسیا، محسن ابراهیم زاده در ورزشگاه آزادی به اجرای برنامه پرداخت. اجرای کامل ترانه معروف دونه دونه را تماشا کنید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید