آخرین خبر/ صبح بخیر دوستان. نماهنگ زیبایی ببینید از تهران با صدای استاد بنان.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید