آخرین خبر/ کلیپی که امیر مقاره خواننده ماکان بند برای معرفی آهنگ دوستش پدرام پالیز در صفحه خود قرار داده است را با هم ببینیم.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید