آخرین خبر/ وقت بخیر عزیزان. از روزبه بمانی ترانه شلیک را درخواست کرده بودید که با هم می شنویم.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید