آخرین خبر/ وقت بخیر عزیزان. ترانه محلی آذری یاشا محبت
آهنگ ساز: رضا رضوی نیا
شاعر: محمود دست پیش
خواننده: رضا رضوی نیا
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید