آخرین خبر/ شب بخیر دوستان. کاری از گروه چارتار تقدیم می کنیم با نام چشم بی برابر.
متن آهنگ چارتار چشم بی برابر


تفاوتی نمیکند بنفشه با حضور تو ببین که در نگاه من یک شاخه پیداست

اثر ندارد این غزل اگه نه در هوای توست که بیصدای پای تو این کوچه تنهاست

عذاب بی تو ماندنم ترانه ای نمیشود بمان که هر عبور تو همسوی رویاست

مرا ببند غم نده به شکوه پاسخم نده ببین که این شبانه هم بی شوق فرداست

به جرعه های ساغرت به چشم بی برابرت به شونه های آذرت دل میسپارم

مرا به موطنم بده وطن به بودنم بده که در نشیب جاده های بیسواره ام

عذاب بی تو ماندنم ترانه ای نمیشود بمان که هر عبور تو همسوی رویاست

مرا ببند غم نده به شکوه پاسخم نده ببین که این شبانه هم بی شوق فرداست

به جرعه های ساغرت به چشم بی برابرت به شونه های آذرت دل میسپارم

مرا به موطنم بده وطن به بودنم بده که در نشیب جاده های بیسواره ام

به جرعه های ساغرت به چشم بی برابرت به شونه های آذرت دل میسپارم

مرا به موطنم بده وطن به بودنم بده که در نشیب جاده های بیسواره ام
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید