آخرین خبر/ سیروان و زانیار خسروی و شهاب رمضان در حال تمرین برای کنسرتی به افتخار بهنام صفوی.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید