آخرین خبر/ اجرای دیگری از سالار عقیلی در برنامه عبدی شو.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید