آخرین خبر/ اجرای دیگر از سالار عقیلی در عبدی شو. قطعه معروف وطن.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید