آخرین خبر/ صحبت های نیما کرمی در برنامه صبحی دیگر حول محورهای ترانه های سطح پایین این روزها از قول سعید بیابانکی و محمدعلی بهمنی.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی