آخرین خبر/ این آقا پوریا، پسر معلول و تنها که در بازار رشت آوازهای ایرج بسطامی را می خواند و مردم در قبال خواندن پول به او می دادند، فاطمه خانم بسطامی، خواهر ایرج بسطامی شناسایی کرد و یک سال هست در دامان خانواده بسطامی رشد می کند! امسال. پنجم دی ماه بر آرامگاه مرحوم ایرج بسطامی خواند و با این صدای جادویی و زیبایش همه را حیرت زده کرد! 
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی