عصر ایران/ مصاحبه و گزارشی ببینید از گروه رستاک به بهانه کنسرت این گروهما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید