آخرین خبر/ روز بخیر دوستان. ترانه گیلکی رفیق راه
آهنگ ساز: حامد صبوری
شاعر: فرهاد پاک سرشت
خواننده: ایمان صدیقی
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی