آخرین خبر/ روز خوش دوستان. ترانه لری بندیر یار (انتظار یار)
آهنگ ساز: میرزامسعود موسوی
شاعر: فریاد موسویان
خواننده: حسین مدرسما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید