آخرین خبر/ حمید حامی با انتشار این ویدئو نوشت: اتودی از “زمانه‌ی” امروز با شعر سماصفایی و آهنگ و نوازندگی نابلدانه‌ی بنده که بزودی منتشر خواهد شدما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی