آخرین خبر/ ترانه جنوبی قصه نخل
آهنگ ساز: محسن حیدریه
شاعر: منوچهر بایندری
خواننده: محسن حیدریه

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید